Samorządowe Kolegium Odwoławcze Kraków / CASUS / Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych
 


Redakcja:

Redaktor Naczelny: mecenas Krystyna Sieniawska
Sekretarz redakcji: dr hab. Józef Kuffel
Redakcja językowa i korekta: dr Maciej Malinowski
Redakcja merytoryczna: Izabela Nicińska
Redakcja merytoryczna (j. ang.): dr Monika Niedźwiedź
Projekt i opracowanie graficzne: Attila Leszek Jamrozik
Projekt okładki i ilustracje: Ewa Barańska-Jamrozik