Samorządowe Kolegium Odwoławcze Kraków / CASUS / Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych
 


Rada Naukowa:

prof. dr hab. Jan Boć
prof. dr hab. Roman Hauser
prof. dr hab. Leon Kieres
prof. dr hab. Dariusz Kijowski
prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak
prof. dr hab. Ewa Łętowska
prof. dr hab. Czesław Martysz
prof. dr hab. Andrzej Matan
prof. dr hab. Iwona Niżnik-Dobosz
prof. dr hab. Stanisław Prutis
sędzia NSA Włodzimierz Ryms
prof. dr hab. Paweł Sarnecki
prof. dr hab. Mirosław Stec (Przewodniczący)
prof. dr hab. Bogusław Sygit
prof. dr hab. Marek Szewczyk
prof. dr hab. Jan Paweł Tarno
prof. dr hab. Ludwik Żukowski