Samorządowe Kolegium Odwoławcze Kraków / CASUS / Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych
 

Od czerwca 1996 r. Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych wydaje ogólnopolskie czasopismo prawniczo-administracyjne „Casus", nieodpłatnie docierające do szerokiego grona przedstawicieli władz samorządowych, prawników, senatorów, posłów, jak również środowisk naukowych, profesorów oraz studentów wydziałów prawa i administracji.

Redaktorem Naczelnym kwartalnika jest Krystyna Sieniawska – Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie i przewodnicząca Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych.

Publikowane w „Casusie" artykuły służą przede wszystkim ujednolicaniu orzecznictwa administracyjnego, upowszechnianiu wiedzy o samorządowych kolegiach odwoławczych, wymianie doświadczeń z organami i instytucjami decydującymi o kształcie naszego życia państwowo-politycznego oraz systemu prawnego.

W czerwcu 2000 r. uchwałą Krajowej Reprezentacji SKO powołana została Rada Naukowa kwartalnika KRSKO „Casus", w której skład weszli najwybitniejsi polscy znawcy prawa, nie tylko administracyjnego. Od tego czasu w środowiskach naukowych i uniwersyteckich kwartalnik „Casus" zaczęto uznawać jako publikator o w pełni naukowym statusie.